ANDRE TJENESTER

Sjelehenting 

Kr 2.500

På livets ferd kan man ved motstand, stress og traumer miste aspekter ved egen sjel. Dette er en behandling som søker å hente igjen tapte sjelsaspekter fra dette og tidligere liv. 


Regresjonsterapi 

Kr 2.800

Ved regresjonsterapi vil healer gå tilbake til ett eller flere tidligere liv for å fjerne hendelser som kan ha negativ innvirkning i dette livet. Etter utført behandling sendes en rapport til klient over det som dukket opp under seansen. 


Generasjonsterapi

Kr 2.800

Ved generasjonsterapi går healer inn på mors- og farssiden til klienten for å jobbe ut mønstre og blokkeringer som ligger i generasjonslinjene. Etter utført behandling sendes en rapport til klient over det som dukket opp under seansen. 


Healing av indre barn/tenåring

Kr 2.500

Vårt indre barn og tenåring bærer gjerne med seg sår og traumer som påvirker oss i nåtid. Smerte vi erfarte som små kan følge med oss i vår voksne tilværelse og sette begresninger for oss. Dette kan gi utslag som at man alltid føler seg sviktet, utilfreds, ulykkelig, tynget av ansvar eller andre tilstander som skyldes av barnet eller tenåringen i oss føler seg traumatisert. Tiden er en illusjon, så det er fullt mulig å heale disse sårene ved å ta en reise tilbake i tid og gi barnet kjærlighet, oppmerksomhet og tilgivelse. Dette kan kanskje best gjøres selv, men en healer kan åpne opp for det og forløse motstand slik at du enklere får tak i disse delene av deg selv. 


Karma Cleansing 

Kr 3.500

Karma Cleansing er en svært kraftfull healing der det sendes henvendelse om hjelp på vegne av klienten til en hellig orden av lysvesener som rår over karma. Dette kan være med på å løsne gjenstridige blokkeringer, og i tillegg fjernes blokkeringer ut fra en vurdering i forhold til tidligere arbeid og healinger i klientens prosess. Det anbefales tre klokketimer med healing i forkant av en Karma Cleansing.
Ved bestilling av disse tjenestene er det fint om det kan sendes bilde av mottaker.

Bestilling sendes til info@luxevelle.com


Betaling kan gjøres til

paypal.me/hildehj

Vipps: 94097642