OM LUXEVELLE

Hilde | Healer & Intuitiv Veileder

Hilde Herland Jonsmyr - Healer & Intuitiv Veileder


Hilde står bak som eier og utvikler av Luxevelle, og hun driver denne alternative virksomheten for seg selv.  Bakgrunnen hennes kommer fra en selvutviklingsreise som startet i 2015, samt diverse alternative kurs. 


Den spirituelle utviklingen er ulik fra menneske til menneske, og det er gjerne en lengre prosess der man må jobbe gjennom egne lag av traumer og sperringer fysisk, emosjonelt, mentalt og spirituelt. Denne prosessen kan være smertefull og bære preg av mye motstand. På veien er det viktig med innspill og hjelp fra noen som har erfart dette tidligere. Og det er her tjenestene til Luxevelle kan bidra i positiv retning. 


Kursbakgrunn

  • Soulspring Basic, Advanced og Ego-kurs (jan - juni 2018)
  • Auratransformert hos Jorunn Flaata (juli 2018)
  • Reiki 1 Liv Seiff (sept 2018)
  • Reiki 2 & 3 Lisa Powells (juli 2019)
  • Krystall Reiki Lisa Powells (aug 2019)
  • VEKS- kurs Tunsberg Medisinske (aug 2019)


Det viktigste for meg å få frem om egen bakgrunn er at jeg har hentet elementer fra de ulike kurs jeg har deltatt på, og integrert dette i min egen realisasjon, min egen sannhet. Jeg vil fremheve viktigheten av å gå inn i seg selv og finne hva som er sant i sitt indre. Da åpner det seg en hel verden av muligheter, og det oppstår en bevissthetsøkning som er helt fantastisk å erfare. Jeg liker ikke å si at jeg tilhører den ene eller andre retningen filosofisk eller religiøst, for jeg tror mest på kraften i hver og en av oss som enkeltmenneske. Men jeg henter inspirasjon fra ulike religiøse retninger som Buddhismen, Hinduismen og Gnostisismen. Jeg tror på en allmektig kraft, en sannhet og en opprinnelse til alt som er av ren ubetinget kjærlighet.  


I mitt arbeid er jeg opptatt av å følge den universelle lov om fri vilje, i tillegg til å være bevisst på at det finnes både gode og onde krefter rundt oss. Konsekvent velger jeg kun å samarbeide med det som er av lys, kjærlighet, tilgivelse og glede. 


Healing og alternativ terapi kan benyttes mot de fleste plager både fysisk og psykisk. Ved alvorlig sykdom anbefales klienter å oppsøke tradisjonelt helsevesen. Healing kan brukes som lindrende tilleggsbehandling ved alvorlig sykdom.


  1.  

Copyright © Luxevelle